ตะแกรงเหล็กฉีก G
0.00 THB
สินค้ามาใหม่ สินค้ายอดนิยม
ตะแกรงเหล็กฉีก G
ตะแกรงเหล็กฉีกกับการใช้งาน part 2
  • 31 January 2019
  • 507
  • 0
การใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก XS-51  ตะแกรงเหล็กฉีก XS-51 เป็นตะแกรงเหล็กที่มีขนาดความหนาพอเหมาะ สำหรับใช้ทำรั่ว ราวระเบียง ราวกันตก แผงพาร์ทิชั่น โดยรุ่นนี้จะมีความหนา 1.6 mm.   
อ่านต่อ
ตะแกรงเหล็กฉีกกับการใช้งาน part 1
  • 31 January 2019
  • 1,259
  • 0
  การใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก XS-31 ตะแกรงเหล็กฉีก XS-31 เป็นตะแกรงเหล็กฉีก ที่มีขนาดตาที่เล็ก และ มีความหนาน่อยที่สุด โดยจะมีความหนาอยู่ที่ 1.2 mm. ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นนี้จะเหมาะกับ การใช้งานเป็นตะแกรง กั้นนก กั้นหนู กันงู ทั้งใต้ฝ้าเพดานและใต้อาค
อ่านต่อ
วิธีใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก
  • 25 August 2018
  • 2,233
  • 0
    ตะแกรงเหล็กฉีกหรือexpanded metal สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้ ยกตัวอยากเช่นเราสามารถนำตะแกรงเหล็กฉีกมาทำเป็นทางเดินสำหรับโรงงาน หรือนำตะแกรงเหล็กมาใช้งานเป็นประตู หน้าต่าง ก็สามารถนำมาใช้ได้เ
อ่านต่อ