ตะแกรงเหล็กฉีกกับตะแกรงเหล็กฉีกดัด
 • 23 September 2019
 • 717
 • 0
ตะแกรงเหล็กฉีกกับตะแกรงเหล็กฉีกดัด จากการที่ปัจจุบัน ตะแกรงเหล็กฉีกมีคนพบเห็นและนิยมใช้งานกันมากขึ้น โดยอาจพบเห็นตะแกรง...
อ่านต่อ
เหล็กที่ใช้ผลิตตะแกรงเหล็กฉีก
 • 23 September 2019
 • 671
 • 0
เหล็กที่ใช้ผลิตตะแกรงเหล็กฉีก  ตะแกรงเหล็กฉีก ที่พบเห็นกันในประเทศไทย หากเป็นตะแกรงเหล็กฉีกในตระกูล XS,XG,G แล้วล่...
อ่านต่อ
ตะแกรงเหล็กฉีกกับการใช้งาน part 2
 • 31 January 2019
 • 764
 • 0
การใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก XS-51  ตะแกรงเหล็กฉีก XS-51 เป็นตะแกรงเหล็กที่มีขนาดความหนาพอเหมาะ สำหรับใช้ทำรั่ว ราวระ...
อ่านต่อ
ตะแกรงเหล็กฉีกกับการใช้งาน part 1
 • 31 January 2019
 • 1,771
 • 0
  การใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก XS-31 ตะแกรงเหล็กฉีก XS-31 เป็นตะแกรงเหล็กฉีก ที่มีขนาดตาที่เล็ก และ มีความหนาน่อยที่ส...
อ่านต่อ
โครงการตะแกรงเหล็กฉีก
 • 29 August 2018
 • 3,529
 • 0
งานแผ่นเจาะรูซับเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   งานตะแกรงเหล็กฉีก XS-36 อบสีฝุ่นTERMINAL 21...
อ่านต่อ
สยามเพียเลส
 • 29 August 2018
 • 3,150
 • 0
           บริษัท สยามเพียเลส เรืองสตีล จำกัด EXPANDED METAL SIAMPEERLESS ผู้ผลิตและ...
อ่านต่อ
วิธีใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก
 • 25 August 2018
 • 2,966
 • 0
    ตะแกรงเหล็กฉีกหรือexpanded metal สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้...
อ่านต่อ